Datastuen er startet i oktober 2003 af nedenstående 3 grupper, 

* Centerrådet, Aktivitetscenter Fredenshjem
* Brørup Efterløns- og pensionistforening (Danske Seniorer)
* Ældre Sagen, Brørup


Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra disse grupper og er jf. vedtægterne ansvarlig for den daglige drift af Datastuen. 

Sponsorer i Brørup området har givet en god støtte til etableringen af Datastuen.
Der er 6 nyere PC maskiner, der indeholder Windows 10 med Office-programmer. Desuden forskellige special-programmer til bl.a. billedbehandling og slægtsregistrering.

Alle maskiner er koblet på internettet. Desuden er der trådløst internet på Fredenshjem.

Datastuen er for ældre borgere, pensionister og efterlønsmodtagere.

Vi har til huse i aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3, i Brørup
Datastuen er lokalet over for elevatoren på "kontor-gangen".


Foruden kurser har vi også "It Hjælp", hvor man kan ringe eller maile om computerproblemer. Og hvor der kan træffes aftale om tid og sted, - også i eget hjem.

Det meste af året er der "It-café" for alle, der har brug for hjælp til it, eller bare har interesse i at bruge computer, tablet, iPad, SmartPhone og lignende. Der vil selvfølgelig være en person fra datastuen til stede.

It-Caféen er åben hver mandag mellem 9.30 og 10.30 fra mandag den
4. januar til 10. maj og 6. september til 13. december 2021. Pris 10 kr. ekskl. kaffe/brød

 

HUSK OGSÅ!

-  Tema-kurser om aftenen: Skriv til datastuen og kom med forslag til emner                    på datastuen6650@gmail.com

 

-  Studiekreds kan oprettes. F.eks. "Brugen af it i dagligdagen"     


Rev. 14. december 2020 af  Bernt Jomsdal