Datastuen er startet i oktober 2003 af nedenstående 3 grupper, 

* Centerrådet, Aktivitetscenter Fredenshjem
* Brørup Efterløns- og pensionistforening (Danske Seniorer)
* Ældre Sagen, Brørup


Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra disse grupper og er jf. vedtægterne ansvarlig for den daglige drift af Datastuen. 

Sponsorer i Brørup området har givet en god støtte til etableringen af Datastuen.
Der er 6 nyere PC maskiner, der indeholder Windows 10 og  Office programmer.

Alle maskiner er koblet på internettet. Desuden er der trådløst internet på Fredenshjem.

Datastuen er for ældre borgere - pensionister og efterlønsmodtagere.

Vi har til huse i aktivitetscenter Fredenshjem, Fredensvej 3 i Brørup
Datastuen er lokalet over for elevatoren på "kontor-gangen".


Foruden kurser har vi også "It Hjælp", hvor man kan ringe eller maile om computerproblemer. Og hvor der kan træffes aftale om tid og sted, også i eget hjem. OBS! Pga. coronavirus er hjemmebesøg ikke mulig foreløbigt. Man kan dog få telefonisk hjælp eller bruge Skype eller FaceTime: 20843417 eller berntjomsdal@hotmail.com

Det meste af året er der "it-café" for alle, der har brug for hjælp til it, eller bare har interesse i at bruge computer, tablet, iPad, SmartPhone og lignende. Der vil selvfølgelig være en person fra datastuen til stede.

It-Caféen er åben hver mandag mellem 9.30 og 10.30 fra mandag den
6. januar til 25. maj og 31. august til 7. december 2020

Pris 10 kr. ekskl. kaffe/brød

 

HUSK OGSÅ!

-  Tema-kurser om aftenen: Skriv til datastuen og kom med forslag til emner                    på datastuen6650@gmail.com

 

-  Studiekreds kan oprettes. F.eks. "Brugen af it i dagligdagen"     


Rev. 29. marts 2020 af  Bernt Jomsdal