Datastuen er startet i oktober 2003 af nedenstående 3 grupper, 

* Centerrådet, Aktivitetscenter Fredenshjem
* Brørup Efterløns- og pensionistforening
* Ældre Sagen, Brørup


Bestyrelsen er sammensat af medlemmer fra disse grupper og er jf. vedtægterne ansvarlig for den daglige drift af Datastuen. 

Sponsorer i Brørup området har givet en god støtte til etableringen af Datastuen.
Der er 7 nye PC maskiner, der indeholder Windows 10 og det nyeste Office program.
Alle maskiner er koblet på Internet.

Datastuen er for ældre borgere - pensionister og efterlønsmodtagere.

Vi har til huse i dagcenter Fredenshjem, Fredensvej 3 i Brørup
Datastuen er lokalet bag 2. vindue fra højre med indgang i gavlen.


Foruden kurser har vi også "It Hjælp", hvor man kan ringe eller maile om computerproblemer. Og hvor der kan træffes aftale om tid og sted.

Og som noget nyt prøver vi med en it-café for alle, der har interesse i at bruge computer, tablet, iPad, SmartPhone og lignende. Der vil selv-følgelig være en person fra datastuen til stede, som man kan spørge om alt om it.

Caféen er åben hver mandag mellem 9.30 og 11.30 fra mandag den
 23. jan. til den 24. april.

Pris 10 kr. ekskl. kaffe/brød

Hvis interessen er stor, åbnes caféen igen til september.

 

 

HUSK OGSÅ!
-  Tema-kurser om aftenen: Skriv til datastuen og kom med forslag til emner                    på datastuen6650@gmail.com

 

-  Studiekreds: Brugen af it i dagligdagen


     Rev. 5. februar 2017 af  Peter Warming