It Hjælp og it-café


Datastuen tilbyder individuel hjælp til din computer og de almindeligste programmer.

Hjælpen gives enten i datastuen på medbragt udstyr, eller hjemme hos den enkelte efter eget ønske. Hjælp i hjemmet dog kun i Brørup og nærmeste omegn.

Vi kan hjælpe med computerens styresystem, fx. windows 10, tilsluttet udstyr, fx. printer, eller almindelige programmer som tekstbehandling, regneark, mail og brug af online-adgange (digital post o.a.)Ring eller mail til nedenstående for aftale om tid og sted:

datastuen6650@gmail.com


Peter: 6179 1797  eller  Bernt:  7538 2330 (bedst efter kl. 16.30) el. 2084 3417

Opgavens art og tidspunkt afgør hvilken datastue-medarbejder, der bliver sat på opgaven.


It-café

I Datastuens lokale er der om mandagen it-café for alle, der har brug for hjælp til it, eller bare har interesse i at bruge computer, tablet, iPad, SmartPhone og lignende. Der vil selvfølgelig være en person fra datastuen til stede, som man kan spørge om alt om it.

Caféen er åben hver mandag mellem 9.30 og 10.30 i perioderne
januar-april og september-december (se opslaget på døren)

Pris 10 kr. ekskl. kaffe/brød

Hvis interessen er nogenlunde god, åbnes caféen igen i næste periode

 

 
 

     

 

  


Rev. 28. januar 2019 (BJ)