It Hjælp


Datastuen tilbyder individuel hjælp til din computer, tablet, iPad, mobiltelefon og de almindeligste programmer eller apps.

Hjælpen gives enten i datastuen på medbragt udstyr, eller hjemme hos den enkelte efter eget ønske. Hjælp i hjemmet dog kun i Brørup og omegn.  

Vi kan hjælpe med udstyrets styresystem, fx. windows 10, tilsluttet udstyr, fx. printer, eller almindelige programmer som tekstbehandling, regneark, mail og brug af online-adgange (digital post o.a.)


Pris: 20 kr. per gang, - gerne lidt mere.

Ring eller mail til nedenstående for aftale om tid og sted:

datastuen6650@gmail.com


Bernt Jomsdal:  2084 3417

Opgavens art og tidspunkt afgør hvilken datastue-medarbejder, der bliver sat på opgaven.


It-café

I Datastuens lokale på "kontor-gangen" er der om mandagen it-café for alle, der har brug for hjælp til it, eller bare har interesse i at bruge computer, tablet, iPad, SmartPhone og lignende. Der vil selvfølgelig være en person fra datastuen til stede, som man kan spørge om alt om it.


Caféen er åben hver mandag mellem 9.30 og 10.30 i perioderne
januar-maj og september-december (se opslaget på døren eller i Fredenshjems program) Tilmelding ikke nødvendig, men der kan nogle gange være ventetid. Hvis du har brug for hjælp, der ikke kan klares inden for 15-20 min., bedes du kontakte os i forvejen.

Pris 20 kr. per gang, eksklusiv kaffe/brød

Hvis interessen er god, åbnes caféen igen i næste periode

 

 
 

     

 

  


Rev. 18. marts 2023 (BJ)